Idea badań społecznych

Misją Lublina zapisaną w Strategii Lublin 2020 jest tworzenie warunków i zdobywanie najlepszej wiedzy w celu zaspokajania i rozwoju potrzeb mieszkańców Lublina i innych jego interesariuszy. Potrzeby, opinie i postawy mieszkańców nie są jednak czymś oczywistym i niezmiennym, dlatego pomocą w ich zrozumieniu są badania społeczne.

Na system badań społecznych realizowanych w Lublinie składa się szereg uzupełniających się i stale rozwijanych działań badawczych. Pozwalają one na trafną identyfikację potrzeb mieszkańców Lublina i realizowanie skutecznych działań prorozwojowych przez samorząd. Jak zostało to zapisane w Strategii Lublin 2020, miasto aspiruje nie tylko do zaspokajania, ale również do wspierania procesu twórczego rozwoju potrzeb mieszkańców.