Losy absolwentów szkół średnich

Badanie losów absolwentów liceów i techników w Lublinie jest działaniem podporządkowanym realizacji celu D.4. Przyciąganie i zatrzymywanie talentów w Lublinie Strategii Lublin 2020. Realizowane corocznie badanie lubelskich abiturientów pozwala ocenić skalę odpływu młodzieży do innych ośrodków akademickich w kraju i zagranicą, określa potencjał lubelskich uczelni mierzony siłą przyciągania najlepszych absolwentów oraz umożliwia diagnozowanie potrzeb w zakresie projektów służących zatrzymaniu w Lublinie najbardziej utalentowanej młodzieży.