Opinie mieszkańców Lublina o swoim mieście

W Strategii Lublin 2020 zadeklarowano, że jednym z elementów systemu monitorowania jej realizacji będą wskaźniki jakościowe oparte na systematycznie przeprowadzanych badaniach społecznych. Na potrzeby tych badań opracowany został kwestionariusz dostosowany do oceny wyszczególnionych w Strategii Obszarów i Celów Rozwojowych. Kwestionariusz składa się ze stałej części głównej oraz dodatkowych modułów, które są zmieniane corocznie. Mieszkańcy pytani są m.in. o ocenę zmian zachodzących w ostatnich latach w ważnych obszarach rozwoju Lublina, priorytety rozwojowe dla miasta oraz ocenę wielu aspektów życia w mieście wpływających na odczuwaną jakość życia. Badania te przeprowadzane są od 2016 r. z częstotliwością roczną.