Szwajcarski benchmark

W 2013 r. zrealizowano badanie ankietowe oparte na metodologii opracowanej przez Institut für Qualitätsmanagement und Angewandte Betriebswirtschaft der FHS St. Gallen (IQB-FHS). Jako narzędzie badawcze zastosowano kwestionariusz z powodzeniem wykorzystywany w wielu badaniach miast Szwajcarii w latach 2001–2013. Dzięki badaniu udało się uzyskać opinie 1 058 mieszkańców Lublina w zakresie różnych aspektów życia w mieście, m.in. administracji publicznej, bezpieczeństwa, komunikacji publicznej, szkolnictwa, kultury i rekreacji czy gospodarowania odpadami. Badanie zrealizowano w ramach projektu Korzystamy z doświadczeń – szwajcarski benchmark w Lublinie finansowanego z Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w partnerstwie z miastem St. Gallen w Szwajcarii.

W 2017 r. na zlecenie Gminy Lublin zespół badawczy Fundacji Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej przeprowadził kolejne badanie jakości życia Lublina, w dużej mierze oparty na doświadczeniach Szwajcarskiego Benchmarku.