Idea badań społecznych

Misją Lublina zapisaną w Strategii Lublin 2020 jest tworzenie warunków i zdobywanie najlepszej wiedzy w celu zaspokajania i rozwoju potrzeb …

Szwajcarski benchmark

W 2013 r. zrealizowano badanie ankietowe oparte na metodologii opracowanej przez Institut für Qualitätsmanagement und Angewandte Betriebswirtschaft der FHS St. …

Czego potrzebuje Lublin?

Jednym ze zwycięskich projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 był projekt „Czego potrzebuje Lublin?”. Jego celem było zbadanie opinii mieszkańców …