Idea smart city

Idea smart city w Lublinie oraz proces podnoszenia inteligencji miasta rozpoczął się od przyjęcia i wdrażania Strategii Lublin 2020. Strategia …

Norma ISO 37120

Norma PN-ISO 37120:2015-03 – (Zrównoważony rozwój społeczny: wskaźnik dla usług miejskich i jakości życia)Certyfikat zgodności z Polską Normą PN-ISO 37120: 2015-03 …

Networking

Networking jest bardzo ważnym elementem budowy inteligentnego miasta – pozwala na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy miastami całego świata.

Lublin inteligentny

Lublin wdrożył już szereg rozwiązań z zakresu Smart City. Przedstawiamy je w podziale na sześć segmentów Smart City: ekonomię, jakość …

Lublin w rankingach

Lublin od wielu lat przoduje w rankingach tworzonych przez krajowych i międzynarodowych ekspertów w zakresie rozwoju miast, przyciągania inwestycji, jakości …

Dobre praktyki – świat

W tematyce Smart City warto wzorować się na dobrych praktykach z całego świata. Przedstawiamy najciekawsze pomysły z sześciu segmentów Smart …