Idea strategii

Przyszłość Lublina, zapewnienie naszemu miastu trwałych możliwości rozwoju, a przede wszystkim wykorzystanie szans rozwojowych, które oferuje perspektywa finansowa Unii Europejskiej …

Proces tworzenia

Prace nad Strategią Rozwoju Lublina na lata 2013-2020 rozpoczęły się w 2011 r. W początkowej fazie polegającej na wypracowaniu założeń …

Realizacja strategii

Strategia jest wspólnym dobrem społeczności Lublina. Nie jest wyłącznie dokumentem wewnętrznym Urzędu Miasta stosowanym do zarządzania budżetem. Wiele celów Strategii …

Zarządzanie strategią

Strategia, choć jest oficjalnym dokumentem programowym miasta, nie zakłada powstania odrębnej struktury wdrażającej. Dokument ten ma pomagać w stosowaniu metody …

Monitoring strategii

Nieszablonowa Strategia wymaga zastosowania nieszablonowych metod monitorowania jej realizacji. Coroczna ocena stopnia wykonania Strategii Lublin 2020 musi bazować na wieloaspektowej …

Do pobrania

Strategia Rozwoju Lublina 2013-2020 Lublin Development Strategy 2013-2020 Стратегию Развития Люблина 2013–2020 Raport monitoringowy SRL 2013-2020 [’13] Raport monitoringowy SRL …