Dystrykty Pozytywnej Energii – projekt Making City

MAKING-CITY to nowy wielkoskalowy projekt demonstracyjny, finansowany z programu badawczo-innowacyjnego Horyzont 2020. Rozpoczął się oficjalnym spotkaniem zorganizowanym w dniach 13–14 grudnia 2018 r. w Valladolid w Hiszpanii i zgromadził 34 partnerów pochodzących z 9 krajów. Celem 60-miesięcznego projektu z budżetem opiewającym na ponad 20 milionów euro jest rozwiązanie problemu nadmiernej emisji CO2 w miastach i zademonstrowanie transformacji miejskiego systemu energetycznego w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla w oparciu o koncepcję PED (Positive Energy District).

Pozytywny Dystrykt Energetyczny

Koordynowany przez CARTIF Technology Center projekt polegać będzie na opracowaniu i wdrożeniu rozwiązań wspierających transformację energetyczną w dwóch lighthouse cities – Groningen i Oulu. Oba miasta zostały wybrane ze względu na ich dotychczasowe zaangażowanie w transformację energetyczną, a praca z nimi pomoże pozostałym sześciu miastom naśladowcom tzw. follower cities –León (Hiszpania), Bassano del Grappa (Włochy), Kadiköy (Turcja), Trenczyn (Słowacja), Vidin (Bułgaria) i Lublin (Polska) – zaadaptować zaproponowane w Groningen i Oulu rozwiązania. Konsorcjum składa się z partnerów reprezentujących idee inteligentnych miast. Należą do niego wiodące europejskie instytucje badawcze i akademickie, przemysł, małe i średnie przedsiębiorstwa, oraz instytucje publiczne.

MAKING-CITY koncentruje się na uzyskaniu dowodów na temat faktycznego potencjału koncepcji PED. Koncepcja ta będzie wykorzystana do opracowania efektywnego i zrównoważonego planu, który stanie się podstawą do energetycznej transformacji miast. W kontekście COP24 i porozumienia paryskiego z 2015 r., MAKING-CITY dostarczy długoterminową wizję – City Vision 2050 – opisującą zmianę systemów energetycznych i struktury organizacyjnej miast. W ramach projektu opracowane zostaną zaawansowane procedury i metodologie oparte na koncepcji PED.

Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o grant nr 824418.