Idea smart city

Idea smart city w Lublinie oraz proces podnoszenia inteligencji miasta rozpoczął się od przyjęcia i wdrażania Strategii Lublin 2020. Strategia dała fundamenty pod stworzenie własnego inteligentnego modelu rozwoju miasta. W mieście Lublin koncepcja smart city realizowana jest zgodnie z generacją smart city 3.0, w której mieszkańcy współtworzą miasto i mają realny wpływ na podejmowanie decyzji dzięki partycypacyjnemu modelowi zarządzania, wspieranemu przez nowoczesne technologie. Miasto Lublin koncentruje się nad wdrażaniem takich rozwiązań, które są uzasadnione zarówno pod względem ekonomicznym, jak i efektywnościowym przy nieograniczaniu aspektu ludzkiego, który dla rozwoju miasta inteligentnego jest niezbędnym elementem.

Wymiary Miasta Inteligentnego:

  • inteligentna gospodarka (smart economy) – gospodarka oparta o zaawansowane technologie i rozwiązanie IT;
  • inteligentna mobilność (smart moblity) – zintegrowane systemy transportowe, rozwiązania z zakresu ITS, integracja systemów publicznego transportu;
  • inteligentne środowisko (smart environment) – rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, optymalizacja kosztów środowiskowych;
  • inteligentne społeczeństwo (smart people) – zarządzanie jakością kapitału społecznego, włączenie społeczeństwa w procesy kreowania rozwoju miasta, zwiększenie kreatywności mieszkańców oraz podnoszenie ich świadomości na nowoczesne technologie i rozwiązania;
  • inteligentna jakość życia (smart living) – bogata oferta usług miejskich, szeroki dostęp do infrastruktury IT, zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta;
  • inteligentne zarządzanie miastem (smart governance) – transparentność działania, jakość i dostępność usług publicznych, inteligentne zarządzanie publiczne, partycypacja społeczna w podejmowaniu decyzji.

Generacje Smart City