Media na temat smart city w Lublinie

W koncepcji smart city rola mediów i technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych jest niezwykle istotna. Prawidłowy przepływ informacji spełnia ogromną rolę, nie tylko komunikacyjną, ale również wpływa na element edukacyjny i rozwojowy. Współczesne miasta są napędzane za pomocą danych i informacji, a media są jednym z kanałów do ich pozyskiwania, przetwarzania i prezentowania. Na ich łamach coraz częściej pojawiają się artykuły i opracowania dotyczące koncepcji smart city. Poniżej prezentujemy te, które dotyczą naszego miasta Lublin.