Networking

Networking jest bardzo ważnym elementem budowy inteligentnego miasta - pozwala na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy miastami całego świata.

Leading Cities jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań Smart City, współpracy wspierającej zrównoważony rozwój oraz kształtowaniu strategii miejskich. Leading Cities to również globalna sieć łącząca miasta w celu wymiany informacji, najlepszych praktyk oraz doświadczeń. Sieć ta dąży do zjednoczenia sektora nauki, administracji miejskiej i przedsiębiorstw, aby skutecznie odpowiedzieć na wyzwania stawiane miastom związane z koncepcją smart city. Miasta partnerskie funkcjonujące w ramach Leading Cities to: Boston, Barcelona, Dublin, Lizbona, Lyon, Vancouver, Hamburg, Rio de Janeiro, Zapopan, Ann Arbor, Fairborn.

Miasta działające w ramach sieci Leading Cities zostały wybrane na podstawie specyficznych cech wspólnych, takich jak np.: ilość wykwalifikowanej siły roboczej, innowacyjność i zaawansowanie technologiczne, ilość szkół wyższych i innych placówek z branży badawczo-rozwojowej. Z uwagi na taki dobór, miasta należące do Leading Cities mają możliwość zidentyfikowania podobnych problemów i opracowania skutecznych metod ich rozwiązywania. Miasta, także otrzymują unikatową szansę na rzetelny i wiarygodny benchmarking.

Lublin, jako pierwsze miasto w Polsce oraz tej części Europy zostało członkiem Leading Cities.

Bee Smart City to cyfrowa platforma stworzona na bazie startupu dotycząca zagadnień zwiazanych z inteligentnymi rozwiązaniami w miastach na całym świecie. Bee Smart City to również zestaw narzędzi oraz obszerna baza przykładów wdrożeń inteligentnych projektów. Platforma umożliwia analizę oraz porównanie skuteczności implementowanych pomysłów. Jednak największą zaletą tego rozwiązania jest przede wszystkim możliwość edukacji i inspiracji na podstawie doświadczeń innych, co jest niezwykle istotne przy projektowaniu rozwiązań smart.

Baza Bee Smart City podzielona jest na następujące sektory rozwiązań smart:

  • smart economy — inteligentna gospodarka,
  • smart enviroment — inteligentne środowisko,
  • smart government — inteligentne zarządzanie,
  • smart living — inteligentna jakość życia,
  • smart mobility — inteligentna mobilność,
  • smart people — inteligentne społeczeństwo.

Sama baza oferuje na dzień dzisiejszy dostęp do około 556 rozwiązań z zakresu smart z całego świata (aktualnie w bazie zarejestrowanych jest 901 miast). W bazie można znaleźć informacje na temat 28 projektów zidentyfikowanych w mieście Lublin z różnych sektrów. Miasto Lublin znajduję się w człówce TOP 5 miast w ramach bazy Bee Smart City.

Open & Agile Smart Cities (OASC) jest międzynarodową siecią typu non-profit, której celem jest ukształtowanie jednolitych standardów oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wykorzystania otwartych danych i budowy innowacyjnych rozwiązań dla inteligentnych miast.

OASC wraz z 117 miastami na całym świecie wspólnie dąży do ustanowienia Minimalnego Mechanizmu Interoperacyjności, który charakteryzować się będzie przejrzystym mechanizmem funkcjonowania oraz łatwością adaptacji w każdym mieście, niezależnie od jego wielkości. Stworzenie takich standardów przyczyni się do transformacji cyfrowej w miastach oraz dostarczy skutecznych narzędzi do kreowania optymalnej polityki otwartych danych.

Lublin jest pierwszym polskim samorządem, który dołączył do sieci Polish Circular Hotspot, będącej organizacją mającą na celu promocję koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego i w tym celu łączenie potencjału i zasobów różnych grup interesariuszy – administracji państwowej, samorządowej, biznesu, świata nauki – pod jednym szyldem. Misją Circular Hotspot jest wspieranie światowej społeczności, biznesu, miast i rządów w transformacji w kierunku gospodarki cyrkularnej poprzez praktyczne i skalowalne rozwiązania, które pomogą rozwiązać największe wyzwanie ludzkości jakim są kurczące się zasoby naturalne. W lubelskiej koncepcji inteligentnego miasta kluczową rolę odgrywa jakość życia zmieniająca się dzięki zrównoważonemu zarządzaniu miastem. Jednym z elementów tego procesu jest stopniowa ewolucja gospodarki w kierunku ekonomii cyrkularnej.