Foresight Lublin 2050

Miejski foresight (ang. przewidywanie, dalekowzroczność) jest innowacyjnym narzędziem stworzonym do opracowywania pogłębionej diagnozy i realnych scenariuszy rozwoju miasta, które służą jako podstawowa do tworzenia i aktualizowania kolejnych strategicznych i operacyjnych dokumentów. Foresight jest metodą opracowaną w wojsku, a rozwiniętą przez sektor prywatny a coraz częściej znajduje swoje zastosowanie w administracji publicznej na całym świecie. Foresighty miejskie charakteryzują się wysokim uspołecznieniem procesu, mieszkańcy włączani są na każdym etapie realizacji. Jego idea opiera się na systematycznych badaniach długookresowych trendów służących stworzeniu jak najbardziej realistycznych scenariuszy i modeli rozwoju. Celem badań foresightowych jest identyfikacja trendów i oczekiwań społeczeństwa, rozpoznanie szans i zagrożeń związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym, technologicznym i środowiskowym. Jest to także przygotowanie odpowiednich działań, które pozwolą na złagodzenie zjawisk niekorzystnych, a wzmocnienie tych, w których dostrzegalny jest potencjał rozwojowy. Foresight nie skupia się wyłącznie na przewidywaniu. Obejmuje również aktywne kreowanie i zarządzanie przyszłością. Budowanie świadomości wystąpienia możliwych zdarzeń zwiększa zdolność do, adaptacji zmniejszając jednocześnie ryzyko podejmowanych działań.