Konferencja „Miasta 2050”

Jak budować miasto jutra? – odpowiedzi na to pytanie szukali międzynarodowi eksperci z dziedziny foresightu dla miast, współwytwarzania, współzarządzania oraz narzędzi technologicznych i społecznych w ramach Konferencji Miasta 2050, która odbyła się 20 marca 2018 roku. Wydarzenie zgromadziło ponad 250 uczestników – przedstawicieli samorządów lokalnych, instytucji badawczo-naukowych, lokalnych działaczy i społeczników, reprezentantów instytucji kultury, oraz mieszkańców Lublina, studentów lubelskich uczelni.