Referat strategii i analiz / Referat Smart City

Robert Żyśko

Zastępca Dyrektora Ds. Strategii, Akademickości i Smart City

telefon: +48 81 466 2503
e-mail: robert.zysko@lublin.eu

Michał Furmanek

Strategia miasta

telefon: +48 81 466 2506
e-mail: michal.furmanek@lublin.eu

Paweł Cienkiera

Analizy i pozyskiwanie danych

telefon: +48 81 466 2506
e-mail: pawel.cienkiera@lublin.eu

Dorota Wolińska

Horyzont 2020

telefon: +48 81 466 2509
e-mail: dorota.wolińska@lublin.eu

Piotr Maleszyk

Kierownik Referatu Strategii i Analiz

telefon: +48 81 466 2506
e-mail: piotr.maleszyk@lublin.eu

Szymon Horosiewicz

Smart City

telefon: +48 81 466 2509
e-mail: szymon.horosiewicz@lublin.eu

Ewelina Frelas

Innowacje społeczne

telefon: +48 81 466 2509
e-mail: ewelina.frelas@lublin.eu